https://mediludus.eu

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MEDILUDUS

Το έργο επικεντρώνεται σε τρία σημαντικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που δοκιμάζονται από προβλήματα που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία:

  • Σωματική ικανότητα: ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία είναι η απώλεια της ανεξαρτησίας στη διαβίωση λόγω της μειωμένης κινητικότητας και γενικά σωματικής ικανότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία ενός εκπαιδευμένου φυσιοθεραπευτή για να βελτιωθεί η κατάσταση του ασθενούς, σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, ή ενός βοηθητικού ατόμου που να μπορεί να υποστηρίξει τον ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.
  • Πνευματική ικανότητα: πέρα από τη μείωση των γνωσιακών ικανοτήτων σε έναν ηλικιωμένο, μια σειρά από ιατρικές παθήσεις μπορεί επίσης να μειώσουν το εύρος των δεξιοτήτων ενός ασθενούς. Και εδώ συχνά απαιτείται η βοήθεια ενός θεραπευτή για να βοηθήσει τον ασθενή να αναπτύξει νέες δεξιότητες ή να επανακτήσει αυτές που έχει χάσει, ενώ εξειδικευμένη βοήθεια απαιτείται και για το σκέλος της γνωσιακής ικανότητας και της μνήμης.
  • Κοινωνική δραστηριότητα: τα παραπάνω προβλήματα συχνά έχουν σαν παρενέργεια και την απομόνωση του ασθενούς, συνεισφέροντας στην έλλειψη κινήτρων για κοινωνική αλληλεπίδραση και στην αίσθηση αδράνειας. Η μεταβολή στις συνήθειες ζωής του ατόμου, αλλά και στις ικανότητές του, χρειάζονται τη βοήθεια ενός ειδικευμένου ψυχολόγου που θα σχεδιάσει ένα σχήμα παρέμβασης για κάθε συγκεκριμένο ασθενή, σύμφωνα με το υπόβαθρο και τα χαρακτηριστικά του, και ενός θεραπευτή που θα τον υποστηρίξει στην κοινωνικοποίησή του.

Στο έργο MediLudus προτείνεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιατρικής παρακολούθησης στο σπίτι και παροχών κινήτρων και προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής για ηλικιωμένους που διαβιούν μόνοι ή χωρίς συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη. Το σύστημα αυτό έχει δύο πόλους: ο ένας σχετίζεται με ένα τοπικό σύστημα αποφάσεων και κινητοποίησης (motivation) του ασθενούς μέσω παροχής άυλων ανταμοιβών για μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες ενέργειες που βελτιώνουν τη ζωή του και ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση με τις ιατρικές οδηγίες, ενώ ο δεύτερος πόλος με τη χρήση αισθητήρων στον χώρο του σπιτιού και πάνω στον ασθενή (φορετοί/wearable αισθητήρες) οι οποίοι παρέχουν συνεχώς πληροφορίες για τις δραστηριότητες και την κλινική εικόνα του, αλλά και για τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι (θερμοκρασία, ποιότητα αέρα, φωτισμός). Το σύστημα αυτό συλλέγει τα δεδομένα, παράγει προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στο σπίτι, ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό και τους συγγενείς του ασθενούς, αν κάποια από τις ιατρικές μετρήσεις αντιστοιχεί σε κάποιο από τα πρότυπα κινδύνων που θα έχουν επιλεγεί από τον γιατρό για τον συγκεκριμένο ασθενή, ενώ παράλληλα εφαρμόζει εξατομικευμένους μηχανισμούς και ανταμοιβές παιχνιδοποίησης (gamification), έτσι ώστε να δώσει κίνητρο στον ασθενή να εφαρμόσει τις προτάσεις του, αλλά και να ακολουθήσει το πρόγραμμα άσκησης και κοινωνικής δραστηριότητας που μπορεί να του έχουν προδιαγράψει οι θεράποντες ιατροί. Με βάση τους αισθητήρες στο σπίτι και πάνω στον ασθενή μπορούν να καλυφθούν διάφορα ιατρικά προβλήματα ή ατυχήματα, όπως πτώσεις ή κάποια απρογραμμάτιστη έξοδος από το σπίτι (που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή συγκεκριμένων ασθενών), ενώ οι συνθήκες διαβίωσης που μπορεί να σχετίζονται με τις προτάσεις του συστήματος βελτιώνονται με απλές κινήσεις (π.χ. άνοιγμα παραθύρου για παροχή αέρα ή μεταβολή θερμοκρασίας) ή χρήση απλών τεχνολογικών εργαλείων (π.χ. κλήση συγγενούς για ενίσχυση της κοινωνικής συναναστροφής του ασθενούς). Στο πλαίσιο της παιχνιδοποίησης εντάσσονται δραστηριότητες σχετικές με την άσκηση, την κοινωνική επαφή, τα παιχνίδια γνωσιακής εξάσκησης ή εκμάθησης, και η τήρηση κανόνων ασφάλειας και καλών συνθηκών μέσα στο σπίτι.

Το Mediludus ενσωματώνει :

  • Σύστημα αποφάσεων που δίνει τη δυνατότητα στον θεράποντα ιατρό να σχεδιάσει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρακολούθησης για τον χρήστη.
  • Σύστημα παρακολούθησης ιατρικών πληροφοριών στο σπίτι και επικοινωνίας με τον ιατρό και τους συγγενείς, όποτε το σύστημα κρίνει απαραίτητο.
  • Παροχή προσωπικοποιημένων συμβουλών και κινήτρων/ανταμοιβών για την τήρηση όσων έχει προδιαγράψει ο ιατρός.
  • Προσωποποιημένη αλληλεπίδραση με σωματικές, πνευματικές, και κοινωνικές δραστηριότητες ώστε να ενισχυθούν οι αντίστοιχες δεξιότητες του ασθενούς.
  • Σύστημα παιχνιδοποίησης που ενισχύει την κοινωνική δραστηριότητας του χρήστη και την αύξηση της αίσθησης ικανοποίησης κατά την χρήση της εφαρμογής.

 

 

Startup PhosPrint P.C. spin-off from ICCS-NTUA won 3rd prize at SPIE annual 2023 meeting
SEAMLESS