Invitation For Expression Of Interest for 3 Contractual Positions (AGROSCHOOLBUS.BIO)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «AGROSCHOOLBUS.BIO – Βελτιστοποίηση Συλλογής και Διαχείρισης υπολειμμάτων κλαδέματος ελιάς», κωδικός ΕΠΙΣΕΥ: 68008900

Αθήνα, 18-09-2023

Αρ. Πρωτ: 24913

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,  για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «AGROSCHOOLBUS.BIO – Βελτιστοποίηση Συλλογής και Διαχείρισης υπολειμμάτων κλαδέματος ελιάς»,με Κωδικό Πρότασης Μ16ΣΥΝ-00252, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68008900 και Ε.Υ. τον Δημήτρη Καλογερά, Ερευνητή Α’ Βαθμίδας, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 από το “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” και καλεί τους καλύπτοντες τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας πρόταση κατάρτισης σύμβασης έργου/ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Aπόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. ΕΠΙΣΕΥ σχετικό με την εισήγηση για την επιλογή, στο δεσμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: AgroBio_1
Ειδικότητα: ΠΕ Μηχανικών
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Αντικείμενο θέσης: Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

·   Π1.1.Αναλυτικός Σχεδιασμός Πιλοτικού

·   Π 2.1: Μελέτη και Σχεδίαση του  σεναρίου συλλογής συστήματος και αναλύσεων

·   Π 3.1: Περιγραφή  της ΨΕ και των λειτουργιών της

·   Π 3.2: Δοκιμαστική έκδοσης της ΨΕ

·   Π 4.1.: Αξιολόγηση της ΨΕ στο πεδίο

·    Π 6.2: Διάδοση αποτελεσμάτων  της δικτύωσης

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι την λήξη του έργου, ήτοι 31/8/2025.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 25.000 € σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: ΕΠΙΣΕΥ / Αθήνα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: AgroBio_2
Ειδικότητα: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
 

Αντικείμενο θέσης:

Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

·  Π1.1.Αναλυτικός Σχεδιασμός Πιλοτικού

·  Π 2.1: Μελέτη και Σχεδίαση του σεναρίου συλλογής συστήματος και αναλύσεων

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι την λήξη του έργου, ήτοι 31/8/2025.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 6.000€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: ΕΠΙΣΕΥ / Αθήνα

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: AgroBio_3
Ειδικότητα: ΔΕ
Πλήθος θέσεων: 1
Είδος Σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου
 

Αντικείμενο θέσης:

Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων

·  Π 4.1.: Αξιολόγηση της ΨΕ στο πεδίο

·  Π 6.2: Διάδοση αποτελεσμάτων και δημιουργία του σεναρίου συλλογής

Διάρκεια σύμβασης: Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι την λήξη του έργου, ήτοι 31/8/2025.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Συνολικό κόστος σύμβασης: Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 6.000€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.
Τόπος παροχής έργου: ΕΠΙΣΕΥ / Αθήνα

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο ΕΠΙΣΕΥ και τους συνεργάτες που θα επιλεγούν.

 

 

Recent News