Οργάνωση

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών διοικείται από ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ), που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρος πρόεδρο και τρία μέλη, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές του τμήματος των ΗΜΜΥ, καθώς και δύο μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΕΠΙΣΕΥ. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π και τα δύο μέλη εκλέγονται από το ΕΠΙΣΕΥ. Τα υπόλοιπα δυο μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την οργάνωση των επιστημόνων του ΕΠΙΣΕΥ. Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται για πέντε έτη, ενώ τα υπόλοιπα μέλη για τρία.
Το Ινστιτούτο είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που διαθέτει το δικό του Λογιστικό Τμήμα, το οποίο επιθεωρείται κάθε χρόνο από εξωτερικούς φορείς. Το ΕΠΙΣΕΥ συμμετέχει σε συχρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. ως Εταίρος Πρόσθετου Κόστους.
Το ΕΠΙΣΕΥ οργανώνεται από Ερευνητικές Επιτροπές, που συνδέονται με τα εργαστήρια του Ε.Μ.Π. και διοικούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του ΕΠΙΣΕΥ και καθηγητές του Ε.Μ.Π.

organogramma_iccs

Οργανόγραμμα

Συντονίστρια ΕΠΙΣΕΥ Καϋμενάκη Παρασκευή, Τηλ: 210-7723847
Αναπλ. Συντονίστρια ΕΠΙΣΕΥ Κούση Ελφρίντα Τηλ: 210- 7721135
Υπεύθυνος Νομικής Υποστήριξης Νάσος Νικολόπουλος 697 – 3352698
Τμήμα Διαχειριστικής και Διοικητικής υποστήριξης Προϊσταμένη Τμήματος: Χρυσοστομίδου Κατερίνα, Τηλ: 210 – 7724722,

Τομέας Γραμματείας – Πρωτοκόλλου: Μουντζουρίδου Μυρσίνη, Τηλ: 210 – 7723847

Τομέας Διαχείρισης Έργων & Ενταλματοποίησης: Παπαναστασόπουλος Πάνος Τηλ: 210 – 7723626

Τμήμα Ελέγχου Έργων Προϊσταμένη Τμήματος: Κούση Ελφρίντα, Τηλ: 210 – 7721135

Καζανά Ρένα, Τηλ: 210- 7723907, Παπανδριανού Φαίη, Τηλ: 210 – 7724383, Κυριακοπούλου Ερατώ, Τηλ: 210 – 7723955, Καψάλη Έφη: Τηλ: 210 – 7723955

Οικονομικό Τμήμα Προϊσταμένη: Χούντα Κων/να, Τηλ: 210- 7724386

Τομέας Προσωπικού: Τσαμπανάκη Ευγενία

Μηχανογράφηση  Βιολάκης Μάνος, Τηλ: 210 – 7724724
 Τμήμα Λογιστηρίου Προϊσταμένη: Καρουσιώτη Ράνια, Τηλ: 210 – 7723733

Γεωργοπούλου Άντα, Τηλ: 210 – 7723903, Ντόρντα Γιώτα, Τηλ: 210 – 7724723

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ Καθ. Ψαρράς Ιωάννης
Prof. Psarras Ioannis
john@epu.ntua.gr
tel: 210 – 7721135, 7723847
Κτήριο ΕΠΙΣΕΥ
Αναπληρωτής Διευθυντής Καθ. Kουτσούρης Δημήτρης
Prof. Dimitris Koutsouris
dkoutsou@biomed.ntua.gr
Tel: +30 (210) 7723926
Γρ. 110A, 1ος ‘Οροφος,  Κτ. ΚΗΥ
Mέλος Καθ. Αβραμόπουλος Ηρακλής
Prof. Avramopoulos Ιraklis
hav@mail.ntua.gr
Tel: 210- 7722871
Παλαιό κτήριο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Γραφείο 0.2.10Ε
Μέλος Καθ. Συκάς Στάθης

Prof. Sykas Stathis

 

Μέλος Καθ. Τοπαλής Φραγκίσκος

Prof. Topalis Frangiskos

Μέλος Αμδίτης Άγγελος (Ερευνητής Α΄ ΕΠΙΣΕΥ)
Amditis Aggelos
a.amditis@iccs.gr
Tel: 210- 7721663
Παλαιό κτήριο Ηλεκτρ.Μηχ Γραφ. 2.1.31 Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών