Το ΕΠΙΣΕΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων, όπως οι Πομποδέκτες, τα Ραντάρ και γενικά Ηλεκτρομαγνητικοί Αισθητήρες, Δορυφορική και Ασύρματη Επικοινωνία, Μοντελοποίηση Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανική Λογισμικού και Υλικού, Τηλεματική και Εφαρμογές Πολυμέσων, Εφαρμογές Μεταφοράς, Συστημάτων Ελέγχου, Ρομποτικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής, Ηλεκτρικής Ενέργειας Πηγών Ανανεώσιμης Ενέργειας και Διαμερισματοποιημένη Παραγωγή και Συστήματα Διαχείρισης.

Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από ερευνητικούς επιστήμονες και περισσότερους από 500 βοηθούς επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτόρων). Η έρευνα που γίνεται στο ΕΠΙΣΕΥ υποστηρίζεται επίσης από τους καθηγητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Υπάρχουν πολλά ερευνητικά τμήματα και εργαστήρια ενεργά την παρούσα στιγμή στο ΕΠΙΣΕΥ. Το ΕΠΙΣΕΥ είναι πολύ ενεργό στις δραστηριότητες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι διαχειριστής προγραμμάτων για πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. EC, ISIS, RACE II, ESPRIT, IES, ACTS, INFOSEC, BRITE-EURAM, STRIDE, MIP-Informatics, Telematic Applications, IST, GROWTH, QoL, JOULE, ENERGIE, 6th FW κτλ), σε όλους του αναφερθέντες τομείς έρευνας.

Το ΕΠΙΣΕΥ σχετίζεται με τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Η φιλοσοφία του ΕΠΙΣΕΥ

Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικού Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) στηρίζεται στην εφαρμοσμένη πλευρά των φυσικών και μαθηματικών επιστημών και λαμβάνει επίσης σημαντικά συστατικά από τη χημεία και τη βιολογία. Οι εφαρμογές της εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών, όπως των πληροφοριακών συστημάτων, της μικροηλεκτρονικής, των επικοινωνιών, της παραγωγής και διανομής ενέργειας, της ιατρικής, των logistics, του αυτοματισμού και ελέγχου, της υποστήριξης λήψης αποφάσεων, των αισθητήρων κ.λπ.. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι o HMMY δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη πλευρά της επιστήμης, αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαρκούς αξιοποίησης και προώθησης, με πρακτικό τρόπο, πολλών και καινοφανών επιστημονικών επιτευγμάτων, από την πρώτη κιόλας στιγμή που τα τελευταία δημοσιοποιούνται ή συμβαίνουν. Επίσης είναι επιφορτισμένος με το να παρακολουθεί κάθε ριζοσπαστική αλλαγή ή εξέλιξη οποιουδήποτε τομέα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «καυτή» νέα τεχνολογική περιοχή. Ως παράδειγμα, πριν από τριάντα χρόνια, το Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών (ISDN) ήταν μια καίρια ερευνητική περιοχή για νέους μηχανικούς οι οποίοι οραματίζονταν την ευρυζωνική ψηφιακή διασύνδεση. Τριάντα χρόνια μετά, η ευρυζωνική διασύνδεση κατοικιών είναι πλέον μια πραγματικότητα και ο στόχος έχει πλέον μετατοπιστεί προς τον σχεδιασμό δικτύων εξαιρετικά υψηλού εύρους ζώνης τα οποία θα επεκτείνουν τη χωρητικότητα στο όριο του νόμου του Shannon. Σήμερα μια πιο ήπια και πιο οικολογικά προσανατολισμένη εφαρμογή των τεχνολογιών έχει εστιάσει τις προσπάθειες σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανάπτυξη δικτύων επικοινωνιών φιλικότερων προς το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα έδωσε έμφαση στις εφαρμογές και στις τεχνολογίες που σχετίζονται άμεσα με την ιατρική και τις βιοϊατρικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα για τη φιλοσοφία του ΕΠΙΣΕΥ

Μέσα από τα είκοσι επτά χρόνια από την ίδρυσή του, το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ έχει παρακολουθήσει στενά την πρόοδο των κλάδων της ηλεκτρονικής και της τεχνολογίας των υπολογιστών, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί το σύνολο των ιδρυτικών και στρατηγικών στόχων του και να αναπτυχθεί σε ένα από τα πιο δραστήρια και ικανά ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.

Παρ’ όλα αυτά, το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ δεν χαρακτηρίζεται από τον “καθωσπρεπισμό” ενός υπερσύγχρονου παραγωγικού ερευνητικού οργανισμού, με αστραφτερά ερευνητικά εργαστήρια, clean-rooms τελευταίας τεχνολογίας, συστάδες υπερ-υπολογιστών ο οποίος έχει αποδυθεί σε μία κούρσα επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό ανταγωνιζόμενο άλλους ερευνητικούς οργανισμούς. Ο κύριος λόγος για την επιτυχία υπήρξε η ποιότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Κάθε χρόνο η Σχολή προσελκύει τους κορυφαίους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιδιώκουν να εισαχθούν στο ΕΜΠ μέσω της διαδικασίας επιλογής του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ έχουν αντίστοιχα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών και ερευνητικών επιτευγμάτων, στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ.

Ένας τρίτος βασικός λόγος για την επιτυχία του ΕΠΙΣΕΥ είναι η οργανωτική δομή που υιοθετήθηκε για την εξασφάλιση της λειτουργίας του. Τα κεντρικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά ινστιτούτα συνήθως οργανώνονται και διευθύνονται από την κορυφή προς τη βάση της οργανωτικής πυραμίδας: Έχουν αυστηρά καθορισμένες ερευνητικές περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως «ερευνητικές μονάδες», «ερευνητικά τμήματα» που το καθένα διοικείται από έναν «επικεφαλής» και συνήθως περιλαμβάνουν αρκετά διαχειριστικά και διοικητικά επίπεδα υποστηριζόμενα με το κατάλληλο διοικητικό προσωπικό. Συγκριτικά το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ έχει μια πολύ λιτή δομή. Διοικείται από τον διευθυντή του και ένα 5-μελές Διοικητικό Συμβούλιο υποστηριζόμενο από μια ομάδα διαχείρισης αποτελούμενης από 13 άτομα. Από την ερευνητική/τεχνική πλευρά υπάρχει ένα ιεραρχικό επίπεδο το οποίο αποτελείται από τις διάφορες επί μέρους, και ανεξάρτητες μεταξύ τους, ερευνητικές ομάδες, οι οποίες σχηματίζουν τα λεγόμενα «εργαστήρια» ή «ερευνητικές μονάδες». Επί του παρόντος, εντός του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ δραστηριοποιούνται περίπου 50 τέτοιες ερευνητικές ομάδες που καλύπτουν όλους τους τομείς της επιστήμης του ΗΜΜΥ. Αυτές οι ερευνητικές ομάδες διοικούνται από μέλη ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ ή από διορισμένους στο ΕΠΙΣΕΥ έμπειρους ερευνητές. Το τυπικό μέγεθος της κάθε μίας από αυτές τις ομάδες είναι σχετικά μικρό, έως 10 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών φοιτητών, των μεταδιδακτορικών ερευνητών και, ενδεχομένως του προσωπικού υποστήριξης.

Προσωπικό

Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ χωρίζεται στις παρακάτω βαθμίδες:

  • Επιστημονικοί Ερευνητές: Οι ερευνητές είναι επιστήμονες του ΕΠΙΣΕΥ που εκλέγονται, διορίζονται και προάγονται με τον ίδιο τρόπο που ακολουθούν τα υπόλοιπα ερευνητικά ιδρύματα. Οι επιστήμονες του ΕΠΙΣΕΥ κρίνονται περιοδικά από επιστημονικές επιτροπές, με μέλη καθηγητές πανεπιστημίων.
  • Ερευνητές: Τα μέλη του προσωπικού του Ε.Μ.Π μπορούν επίσης να ακολουθήσουν ερευνητικό έργο στο ΕΠΙΣΕΥ, ως Βοηθοί Μελετητές ή Επιβλέποντες έργου, ανάλογα με κάθε περίπτωση.
  • Ερευνητικό προσωπικό: Επιπλέον εξωτερικό προσωπικό, κυρίως Μηχανικοί, υποστηρίζουν την ερευνητική εργασία, με σύμβαση εργασίας.
  • Τεχνικοί Ερευνητές: Διδακτορικοί φοιτητές και επιπλέον προσωπικό υποστήριξης είναι επίσης ενεργά στο ΕΠΙΣΕΥ, εργαζόμενοι και σε ερευνητικές διεργασίες και στην ανάπτυξη πρωτοτύπων. Επιπλέον, υποστηρίζουν δραστηριότητες όπως ο καταμερισμός, η οργάνωση των forum και άλλη υποστηρικτική εργασία.

Θεσμικό πλαίσιο