Εκπαίδευση

 • Το ΕΠΙΣΕΥ ασχολείται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έργα και Networks of Excellence (NoEs). Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών. Διατριβές φοιτητών του Ε.Μ.Π και φοιτητών του τμήματος ΗΜΜΥ.
 • Σεμινάρια από ερευνητές του ΕΠΙΣΕΥ και Ευρωπαίους / Διεθνείς επισκέπτες
 • Εργαστήρια και Συμπόσια (Εθνικά και Διεθνή) στην Επικοινωνία, την Πληροφορική και τα συστήματα.
 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα σχεδιασμού, με στόχο την εναρμόνιση της επιστήμης της ηλεκτρικής και της πληροφορικής, και της ανάπτυξης κατάλληλου ενοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού (έντυπο και ηλεκτρονικό).
 • Συμμετοχή σε διάφορα δια-πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα (ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO)
 • Συμμετοχή σε μεγάλα NoEs, όπως τα MOBINET, EUNITE, INTUITION κτλ.
 • Λεπτομέρειες για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες δίνονται σε σχετικές θέσεις με τα εργαστήρια του ΕΠΙΣΕΥ και τις ερευνητικές ομάδες.

Ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες

Τα ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες του ΕΠΙΣΕΥ είναι αυτά της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Ερευνητικά εργαστήρια και ομάδες του ΕΠΙΣΕΥ

Έρευνα

Το ΕΠΙΣΕΥ συμμετέχει ενεργά, τόσο στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Εθνική όσο και από την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Μέχρι τώρα, το ΕΠΙΣΕΥ έχει εδραιώσει συνεργασίες έρευνας σε όλη την Ευρώπη.

Διεξάγει ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης, σχεδόν σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στον τομέα της επικοινωνίας υπολογιστών και το πεδίο των αυτοματισμών. Αυτές οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται κυρίως από τους παρακάτω φορείς, μέσω έργων έρευνας και ανάπτυξης:

 • Υπουργείο Παιδείας
 • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Δημόσιοι Οργανισμοί (π.χ. Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η. )
 • Διάφορα Υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, ΥΠΕΧΩΔΕ κτλ)
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Άλλοι Εθνικοί, Ευρωπαϊκοί ή Διεθνείς Οργανισμοί