ΤΣΜΕΔΕ

Ανάλυση (MAX) Hourly Rate Μηχανικών
Ανάλυση Κόστους ανα Ώρα Senior Researcher Researcher Assistant Researcher Junior Researcher, Technician & Admin. Staff
Συνολικό Κόστος 50,04 42,53 34,03 27,22
Μεικτό Ποσό 41,31 35,11 28,09 22,47
Κόστος Εργοδοτικής Εισφοράς ανα ώρα 8,73 7,42 5,94 4,75
Ποσοστό Εργοδοτικών Εισφορών ΤΣΜΕΔΕ 21,13%

OAEE

Ανάλυση (MAX) Hourly Rate OAEE
Ανάλυση Κόστους ανα Ώρα Senior Researcher Researcher Assistant Researcher Junior Researcher, Technician & Admin. Staff
Συνολικό Κόστος 50,04 42,53 34,03 27,22
Μεικτό Ποσό 42,45 36,08 28,87 23,09
Κόστος Εργοδοτικής Εισφοράς ανα ώρα 7,59 6,45 5,16 4,13
Ποσοστό Εργοδοτικών Εισφορών OAEE 17,88%