Συμμετοχή του Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ, Δημήτρη Καλογερά στα Νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν το ΕΣΕΤΕΚ.

Ο Ερευνητής του ΕΠΙΣΕΥ, Δημήτρης Καλογεράς επελέγη μέλος στα νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) με απόφαση […]

Το διεθνές βραβείο “Global Energy Prize” απονεμήθηκε στον Καθηγητή ΕΜΠ Ν. Χατζηαργυρίου.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Χατζηαργυρίου  της Σχολής των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ήταν ένας από τους τρεις επιστήμονες στους οποίους απονεμήθηκε το βραβείο Global Energy Prize 2020. H […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ENDORSE”

Αθήνα, 17-7-2020 Αρ. Πρωτ: 12309   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:DERMIS

Αθήνα, 15-7-2020 Αρ. Πρωτ: 12031   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «δύο» θέσεων […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”BigOptiBase”

Αθήνα, 6-7-2020 Αρ. Πρωτ: 11379   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «μίας» θέσης έκτακτου […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”My Health Travel”

Αθήνα, 3-7-2020 Αρ. Πρωτ: 11235   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «μίας» θέσης έκτακτου […]

Βραβείο Αειφορίας Παγκόσμιου Λιμένα 2020 στο έργο Green and Connected Ports (Green C Ports)

Βραβείο Αειφορίας Παγκόσμιου Λιμένα 2020 της Διεθνούς Ένωσης Λιμένων (International Association of Ports and Harbors, IAPH), στην κατηγορία της «Ανθεκτικής Υποδομής», απονεμήθηκε στο έργο Green and Connected Ports, στο οποίο […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”Impilo”

Αθήνα, 19-6-2020 Αρ. Πρωτ: 10177     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «μίας» θέσης […]

Χρηματική Δωρεά στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ) από το ΕΠΙΣΕΥ για την προμήθεια αναγκαίου ιατρικού υλικού και εξοπλισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 15-05-2020   Στο πλαίσιο της κρίσιμης συγκυρίας που βιώνει η χώρα και με δεδομένη την ανάγκη για πρόσθετο νοσοκομειακό εξοπλισμό για την καταπολέμηση της διάδοσης του νέου Κορωνοϊού […]