ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΝΟΡΑΣΗ” ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΑΑ ΤΑΕΔΚ-06172, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Τ2ΕΔΚ-01928

Αθήνα,30-11-2022 Αρ. Πρωτ: 21618 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει: Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου […]

Οι Έλληνες νέοι σε διάλογο με την επίτροπο Μεταφορών της ΕΕ για το μέλλον των μετακινήσεων

Δελτίο Τύπου Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) Ι-SENSE Research Group     [Αθήνα, 08/06/2022] Για μια ‘εφ’όλης της ύλης’ συζήτηση με τους Έλληνες […]

Για πρώτη φορά ζωντανή επίδειξη αυτοματοποιημένης διέλευσης φορτηγών στο διασυνοριακό διάδρομο Ελλάδας-Τουρκίας

    Δελτίο Τύπου Αθήνα, 03/05/2022       Μπορεί ένα φορτηγό να περάσει τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας χωρίς την παραμικρή συμβολή του οδηγού; Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

Αθήνα, 20/04/2022 Αριθμ. Πρωτ. 6664                                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση μιας (1) θέσης προσωπικού, ορισμένου χρόνου ή σύμβασης […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΕΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΕΥ”

  Αθήνα, 13/04/2022 Αρ. Πρωτ. : 6178 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την πλήρωση δυο (2) θέσεων προσωπικού, ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου ή σύμβασης […]

Καινοτόμες τεχνολογίες για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: το βραβευμένο έργο Hyperion στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) I-Sense Reaserch Group     Δελτίο Τύπου Αθήνα, 4 Απριλίου 2022       Υψηλές θερμοκρασίες, […]