ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Ή ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η ψήφιση του Ν. 5045/23 με τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» επέφερε αλλαγές στο Ν. 4336/2015 για τις μετακινήσεις και τις δαπάνες μετακινούμενων εσωτερικού και εξωτερικού στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και ΕΣΠΑ

Αναλυτικές οδηγίες στον σύνδεσμο.