Χορήγηση χρονικής παράτασης Προσκλήσεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: Χορήγηση χρονικής παράτασης Προσκλήσεων

Λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, παρατείνεται η υποβολή κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι τις 1 Φεβρουαρίου  2022 και ώρα 15:00.

Αφορά  τις προσκλήσεις:

  1. Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόσκλησης 264/11-11-2022

 Τίτλος Έργου:  Blockchain¨ Πλατφόρμα για ¨ PeertoPeer¨ Συναλλαγές κατά την Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων. Ακρωνύμιο έργου EVCHAIN, με κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ -04368 και MIS (ΟΠΣ) : 5134540, με Ε.Υ. τον Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Ιωάννη Ψαρρά και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 68007800

  1. Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρόσκλησης 265/11-11-2022

Τίτλος έργου: «ΕΞΑΝΤΑΣ-Έξυπνο σύστημα υποστήριξης αγοραπωλησιών συναλλάγματος, κωδικό MIS: 5134526, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68007900 και Ε.Υ. τον Αναπληρωτή Καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ Χρυσόστομο Δούκα

Εκ της Διευθύνσεως