Ολοκλήρωση του 1ου κύκλου σεμιναρίων επιχειρηματικότητας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος  κύκλος σεμιναρίων επιχειρηματικότητας του έργου TRANSDAIRY του προγράμματος ΕΝΙ CBC MED. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά (λόγω COVID-19) στις 27-30 Ιουλίου 2021 και συνδιοργανώθηκαν από τους δύο Ελληνικούς φορείς του έργου (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΓΑΠ) και τα Living Labs. 

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων με έμφαση στους φοιτητές, νέους κάτω των 35 ετών, στις γυναίκες και στους αγρότες/κτηνοτρόφους. Τα 20 άτομα που επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια έλαβαν εξειδικευμένη κατάρτιση 16 ωρών από έμπειρους εισηγητές σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ έγινε χρήση και της συνεργατικής πλατφόρμας του έργου (https://www.transdairy.net)

Το φθινόπωρο θα ανακοινωθεί η πρόσκληση για τον 2ο Κύκλο των Σεμιναρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες και νέα για το έργο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του:

http://www.enicbcmed.eu/projects/transdairy