Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας για την εφαρμογή νέων Τεχνολογιών στην Αλυσίδα Αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η υποστήριξη της μεταφοράς τεχνολογίας και εμπορευματοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην αλυσίδα αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους βασικούς  πυλώνες του έργου TRANSDAIRY.

Στο πλαίσιο αυτό το έργο στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας γαλακτοκομικών προϊόντων μέσα από στοχευμένα σεμινάρια κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση στους φοιτητές, νέους κάτω των 35 ετών, στις γυναίκες και στους αγρότες/κτηνοτρόφους.

Οι Ελληνικοί συνεργαζόμενοι φορείς (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΓΑΠ) και τα Living Labs τους, προσκαλούν τους ενδιαφερομένους να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής για τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων (Ιούλιος 2021).

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 10 Ιουλίου 2021

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: https://forms.gle/2cL35QypSMpin2T17

Περισσότερες πληροφορίες: http://sensors.ece.ntua.gr/docs/Entrepreneurship_training_sessions_details.pdf

Ιστοσελίδα έργου: http://www.enicbcmed.eu/projects/transdairy