Συμμετοχή του Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ, Δημήτρη Καλογερά στα Νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν το ΕΣΕΤΕΚ.

Ο Ερευνητής του ΕΠΙΣΕΥ, Δημήτρης Καλογεράς επελέγη μέλος στα νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρήστου Δήμα και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΕΚ.

Το ΕΣΕΤΕΚ αποτελεί  το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.

Κύριο αντικείμενο των ΤΕΣ αποτελεί η παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και η υποβολή αφ’ ενός σχετικών προτάσεων στο ΕΣΕΤΕΚ και αφ’ ετέρου  προτάσεων επικαιροποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ‘Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Επιπρόσθετα, τα ΤΕΣ καταθέτουν προτάσεις για σχεδιασμό εμβληματικών πρωτοβουλιών που είναι σημαντικές για την χώρα και για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ο Δημήτρης Καλογεράς είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο της Σχολής Ηλ/γων Μηχ/κων και Μηχ/κων ΗΥ από το 1986. Είναι Ερευνητής στο ΕΠΙΣΕΥ και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ. Εργάστηκε στο κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ σαν κύριος συντελεστής του Δικτύου του ΕΜΠ, του οπτικού δικτύου του ΕΔΕΤ και του Παν. Σχολικού Δικτύου. Εργάστηκε σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (GEANT,6net, NOVI, κλπ). Ο Δρ. Καλογεράς ήταν από τους πρωτοπόρους στην λειτουργία ανεπτυγμένων χαρακτηριστικών δίκτυων π.χ IPv6 και multicast στον Ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Στο παγκόσμιο χώρο του ΙοΤ συμμετέχει στο thethingsNetwork με ένα πολυκαναλικό LoRAWAN gateway (class b) στην περιοχή της Αθήνας και ένα μικρό mesh δίκτυο με 6LowPAN και ασύμμετρη δρομολόγηση με το πρωτόκολλο RPL.