Το διεθνές βραβείο “Global Energy Prize” απονεμήθηκε στον Καθηγητή ΕΜΠ Ν. Χατζηαργυρίου.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Χατζηαργυρίου  της Σχολής των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ήταν ένας από τους τρεις επιστήμονες στους οποίους απονεμήθηκε το βραβείο Global Energy Prize 2020.

H ανακοίνωση της βράβευσης έγινε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και οι τρεις βραβευθέντες επιλέχθηκαν μεταξύ 78 επιστημόνων από συνολικά 20 χώρες. Η βράβευση του Έλληνα ερευνητή όπως ανακοινώθηκε, γίνεται σε αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του στο πεδίο των Νέων Ενεργειακών Εφαρμογών και συγκεκριμένα στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου με την υιοθέτηση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.

Αντιστοίχως το βραβείο στο πεδίο της Συμβατικής Ενέργειας απονεμήθηκε στον ερευνητή Carlo Rubbia από την Ιταλία, για την προώθηση της βιωσιμότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα των πυρηνικών αποβλήτων και της πυρόλυσης φυσικού αερίου, ενώ το βραβείο στο πεδίο της Μη-Συμβατικής Ενέργειας απονεμήθηκε στον ερευνητή  Peidong Yang από τις Η.Π.Α., για την πρωτοποριακή εφεύρεση ηλιακών κυττάρων με βάση τα νανοσωματίδια και την τεχνητή φωτοσύνθεση.

Το Global Energy Prize είναι ένα βραβείο που απονέμεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Global Energy Association ο οποίος υποστηρίζεται από μεγάλες ρωσικές ενεργειακές εταιρείες. Από το 2003 έχουν τιμηθεί με το βραβείο «Global Energy Prize» 42 Ερευνητές από 15 χώρες. Είναι ένα διεθνές βραβείο το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο και στόχο έχει την ανάδειξη της εξαιρετικής επιστημονικής έρευνας στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την ανάπτυξη νέων αποδοτικότερων ενεργειακών τεχνικών,  φιλικότερων στο περιβάλλον που θα απαντούν σε μείζονα ενεργειακά προβλήματα.

 

*O Nικόλαος Χατζηαργυρίου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (1976), και έχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (1979) και Doctor of Philosophy (1982) από το UMIST (University of Manchester Institute of Science and Τechnology) στην Αγγλία. Από το 1984 είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικης Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, και από το 1995 τακτικός Καθηγητής. Από τον Απρίλιο 2015 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Από τον Φεβρουάριο του 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, υπεύθυνος για τις μονοπωλιακές δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΓΔ Μεταφοράς και Διανομής), του Διαχειριστή των μη διασυνδεδεμένων νησιών και του ΚΔΕΠ (Κέντρο Ερευνών, Δοκιμών και Προτύπων). Έχει διατελέσει Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Είναι Fellow Member του IEEE, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Δυναμικής Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (IEEE Power System Dynamic Performance Committee), μέλος της CIGRE, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης C6 “Distribution Systems and Dispersed Generation”. Είναι αντιπρόεδρος της Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Ευφυή Δίκτυα για την μετάβαση των Συστημάτων (ETIP SNET). Είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Εχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 Ερευνητικά Προγράμματα και έχει συντονίσει τα Ευρωπαικά προγράμματα CARE, MORE CARE, RISE, MICROGRIDS, MORE MICROGRIDS και MERGE. Είναι συγγραφέας βιβλίου “Microgrids: Architectures and Control”, Wiley &Sons, 2 βιβλίων και περισσότερων των 200 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και 500 δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Περιλαμβάνεται στην λίστα Thomson Reuters 2016 στο 1% των ερευνητών με τις περισσότερες αναφορές.