Χρηματική Δωρεά στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ) από το ΕΠΙΣΕΥ για την προμήθεια αναγκαίου ιατρικού υλικού και εξοπλισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 15-05-2020

 

Στο πλαίσιο της κρίσιμης συγκυρίας που βιώνει η χώρα και με δεδομένη την ανάγκη για πρόσθετο νοσοκομειακό εξοπλισμό για την καταπολέμηση της διάδοσης του νέου Κορωνοϊού (Covid-19), το Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) έπειτα από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, προχώρησε σε δωρεά ύψους 25.000 ευρώ, με σκοπό την προμήθεια υγειονομικού υλικού και μέσων που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19.

Η χρηματική δωρεά διατέθηκε στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ (ΙΦΕΤ ΑΕ) για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, με σχετική επιστολή που απέστειλε, ευχαριστεί το «Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» (ΕΠΙΣΕΥ) για τη σημαντική συμβολή του στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης Δημόσιας Υγείας που βιώνουμε στη χώρα.

Το χρηματικό ποσό της δωρεάς προέρχεται από ιδίους πόρους του Ινστιτούτου και αποτελεί μέρος της έμπρακτης προσπάθειας του να σταθεί αρωγός σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο. Άλλωστε, το ερευνητικό προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ έχει εντάξει στα ερευνητικά του πεδία την σύγχρονη αυτή πρόκληση.