Προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες με αίσθημα υπευθυνότητας και βαθιάς κοινωνικής ευθύνης.

 

Το ΕΠΙΣΕΥ παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του Covid-19, έχει θέσει εξ’ αρχής σχέδιο μέτρων προστασίας και περιορισμού εξάπλωσης του φαινομένου, εναρμονιζόμενο με τις εξελίξεις και τα μέτρα που θέτει η Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, όμως, συνεχίζει αδιάλειπτα τη λειτουργία του μέσω τηλε-εργασίας και διατηρώντας προσωπικό ασφαλείας, με κύριο μέλημα την ασφάλεια του προσωπικού αλλά και την απρόσκοπτη διεξαγωγή λειτουργίας του οργανισμού.

Προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες με αίσθημα υπευθυνότητας και βαθιάς κοινωνικής ευθύνης.

 

ICCS – NTUA, closely monitoring developments regarding the pandemic of #Covid -19, has set from the very beginning, a plan of measures to protect and limit the spread of the phenomenon, in line with the developments and measures posed by the State. We adapt to the new conditions with sense of responsibility and deep social responsibility.