Παρουσίαση του έργου Scent, 20-21 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα

To ΕΠΙΣΕΥ πρωτοπορεί και στον τομέα της Επιστήμης των Πολιτών! Η Ομάδα @ISenseGroup του Δρ. Άγγελου Αμδίτη, παρουσιάζει στις 20 & 21 Ιουνίου τα αποτελέσματα του έργου Scent, στο πλαίσιο διήμερης διαδραστικής εκδήλωσης, που περιέχει τα πάντα: από τεχνικές παρουσιάσεις, εκθέσεις & επιδείξεις των καινοτόμων εργαλείων και εφαρμογών Scent για την παρακολούθηση των αλλαγών που συντελούνται στο περιβάλλον από τους ίδιους τους πολίτες, μέχρι και εκδρομή στον Κηφισό ποταμό για την χρήση των νέων τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες. Δηλώστε συμμετοχή παρακάτω και ανακαλύψτε την δυναμική συνεισφορά της έρευνας στη διαμόρφωση των πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Register here: https://lnkd.in/gzRMiHg

More info: https://lnkd.in/gqHy6WW