ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠ»

12 Νηπιαγωγοί ή / και Εκπαιδευτικοί Αβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής
ή άλλης ειδικότητας Εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών εργαζομένων του ΕΜΠ και του ΕΠΙΣΕΥ

 

Περισσότερες πληροφοριές στο δεσμό.

 

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φύλαξη Παιδιών εργαζομένων ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ.

Αποτελέσματα 8/6/2018. Πατήστε εδώ