Ενημέρωση – Υπολογισμός αμοιβών

Το ΕΠΙΣΕΥ στην προσπάθεια του για αρωγή των Επ. Υπευθύνων των ερευνητικών προγραμμάτων έχει προετοιμάσει ένα σύνολο απο υπολογιστικά φύλλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό αμοιβών του ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ 2017 (ενδεχομένως να αλλάξουν όταν έχουμε όλες τις διευκρινιστικές εγκυκλίους και την πλήρη εικόνα). Τα αρχεία έχουν προετοιμασθεί με βάση τις διαθέσιμες εγκυκλίους του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017 . Το σχετικό αρχείο βρίσκεται στο site στην επιλογή του έντυπου υλικού και εδώ.