Σειρά Προτεραιότητας για Υποβολή Διμερών Συνεργασιών ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020 –  Διμερείς Συνεργασίες ΕΣΠΑ

Ενημέρωση 

 Αναφορικά με τις Διμερείς Συνεργασίες (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I499I1264I646I515080), σας ενημερώνουμε ότι το ΕΠΙΣΕΥ αποτελεί Φορέα Υποδοχής των εν λόγω Δράσεων.

Δεδομένου ότι μπορούν να υποβληθούν για τους ερευνητικούς φορείς έως δύο προτάσεις, σε επίπεδο Θεσμοθετημένου Εργαστηρίου ή Τμήματος Σχολής ή Ινστιτούτου σε κάθε Δράση, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε με επιστολή σας το Ινστιτούτο σχετικά με την πρόθεση υποβολής σχετικών προτάσεων, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση και κατ’ επέκταση συνολική τους απόρριψη.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας γνωστοποίησης υποβολής/πρόθεσης υποβολής προτάσεων, βάση αριθμού πρωτοκόλλου του ΕΠΙΣΕΥ.