Δημιουργοί

Συντονισμός: Ιωάννης Βασιλείου, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ

Γενικός σχεδιαδμός – Ανάπτυξη: Γεώργιος Σιόλας, Ε.ΔΙ.Π. ΣΗΜΜΥ

Σύμβουλος σχεδιασμού: Δημήτριος Καλογεράς, Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ Γ’ Βαθμίδα – Υπεύθυνος R & D ΚΕΔ ΕMΠ

Ανάπτυξη: Μάριος Φοινίκεττος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Επιμέλεια περιεχομένου: Ηρακλής Αβραμόπουλος, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ

Φιλοξενία: Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ