Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων, όπως οι Πομποδέκτες, τα Ραντάρ και γενικά Ηλεκτρομαγνητικοί Αισθητήρες, Δορυφορική και Ασύρματη Επικοινωνία, Μοντελοποίηση Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανική Λογισμικού και Υλικού, Τηλεματική και Εφαρμογές Πολυμέσων, Εφαρμογές Μεταφοράς, Συστημάτων Ελέγχου, Ρομποτικής, Βιοϊατρικής Μηχανικής, Ηλεκτρικής Ενέργειας Πηγών Ανανεώσιμης Ενέργειας και Διαμερισματοποιημένη Παραγωγή και Συστήματα Διαχείρισης.

Το προσωπικό του ΕΠΙΣΕΥ συνίσταται από ερευνητικούς επιστήμονες και περισσότερους από 500 βοηθούς επιστήμονες (συμπεριλαμβανομένων Διδακτορικών φοιτητών). Η έρευνα που γίνεται στο ΕΠΙΣΕΥ είναι υποστηριζόμενη επί μέρους από τους καθηγητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ). Υπάρχουν πολλά ερευνητικά τμήματα και εργαστήρια ενεργά την παρούσα στιγμή στο ΕΠΙΣΕΥ. Το ΕΠΙΣΕΥ είναι πολύ ενεργό στις δραστηριότητες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι διαχειριστής προγραμμάτων για πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. EC, ISIS, RACE II, ESPRIT, IES, ACTS, INFOSEC, BRITE-EURAM, STRIDE, MIP-Informatics, Telematic Applications, IST, GROWTH, QoL, JOULE, ENERGIE, 6th FW κτλ), σε όλους του αναφερθέντες τομείς έρευνας.

Το ΕΠΙΣΕΥ σχετίζεται με τη σχολή ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Συντομεύσεις

Login

ΓΛΩΣΣΑ