Το ΕΠΙΣΕΥ συμμετέχει ενεργά, τόσο στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Εθνική όσο και από την Ευρωπαϊκή κοινότητα. Μέχρι τώρα, το ΕΠΙΣΕΥ έχει εδραιώσει συνεργασίες έρευνας σε όλη την Ευρώπη.

Διεξάγει ενέργειες έρευνας και ανάπτυξης, σχεδόν σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στον τομέα της επικοινωνίας υπολογιστών και το πεδίο των αυτοματισμών. Αυτές οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται κυρίως από τους παρακάτω φορείς, μέσω έργων έρευνας και ανάπτυξης:

  • Υπουργείο Παιδείας
  • Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Δημόσιοι Οργανισμοί (π.χ. Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η. )
  • Διάφορα Υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, ΥΠΕΧΩΔΕ κτλ)
  • Ιδιωτικός Τομέας
  • Άλλοι Εθνικοί, Ευρωπαϊκοί ή Διεθνείς Οργανισμοί

Συντομεύσεις

Login

ΓΛΩΣΣΑ