Επικοινωνία

Το ΕΠΙΣΕΥ δραστηριοποιείται εντός του χώρου του Ε.Μ.Π. Η οικονομική και διοικητική αρχή βρίσκονται σε ξεχωριστό κτίριο, πλησίον των κτιρίων Διοίκησης και Οικονομικών του Ε.Μ.Π. Προς το παρών, οι ερευνητικές ομάδες του ΕΠΙΣΕΥ και των εργαστηρίων του τμήματος ΗΜΜΥ μοιράζονται τους χώρους των εργαστηρίων του τμήματος ΗΜΜΥ. Ωστόσο, μια νέα πτέρυγα του ΕΠΙΣΕΥ σχεδιάζεται στο νέο κτήριο των ΗΜΜΥ, που είναι υπό κατασκευή.

IMG_1009

Ταχυδρομική Διευθύνση: ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 73

Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ: Τηλ. 210 7723847, Fax: 210 7722456

Πληροφορίες σχετικά με το Διοικητικό και Οικονομικό τμήμα: Τηλ. 210 7724383, 210 7723903, 210 7723907

ΑΦΜ: 090162593, ΔΟΥ : Δ’ Αθηνών

e-mail: episey@central.ntua.gr