Ενημέρωση – Υπολογισμός αμοιβών

Το ΕΠΙΣΕΥ στην προσπάθεια του για αρωγή των Επ. Υπευθύνων των ερευνητικών προγραμμάτων έχει προετοιμάσει ένα σύνολο απο υπολογιστικά φύλλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό αμοιβών του ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ […]

Σειρά Προτεραιότητας για Υποβολή Διμερών Συνεργασιών ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020 –  Διμερείς Συνεργασίες ΕΣΠΑ Ενημέρωση   Αναφορικά με τις Διμερείς Συνεργασίες (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I499I1264I646I515080), σας ενημερώνουμε ότι το ΕΠΙΣΕΥ αποτελεί Φορέα Υποδοχής των εν λόγω Δράσεων. Δεδομένου ότι μπορούν να υποβληθούν […]