ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύμβαση υπ’ αριθμόν GA101017558     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   […]

Με επίκεντρο την έρευνα και με τη συμμετοχή του ΕΠΙΣΕΥ θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Συνέδριο ‘EUandU’ από την αντιπροσωπεία της Ε.Ε

Με το σύνθημα ‘Το Μέλλον μας Ενώνει’ η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε στην Ελλάδα μας προσκαλεί στο Συνέδριο ‘EUandU’ που φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 18 Ιανουαρίου 2021 και θα εστιάσει στην έρευνα, […]

Προκαταρκτική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ερευνητική ομάδα Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Management Unit – www.imu.ntua.gr) του ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την ακόλουθη Προκαταρκτική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ενδεχόμενη πλήρωση δύο θέσεων ερευνητών (επιπέδου assistant researcher), σύμφωνα […]

Συμμετοχή του Ερευνητή ΕΠΙΣΕΥ, Δημήτρη Καλογερά στα Νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν το ΕΣΕΤΕΚ.

Ο Ερευνητής του ΕΠΙΣΕΥ, Δημήτρης Καλογεράς επελέγη μέλος στα νέα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια που θα υποστηρίξουν σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) με απόφαση […]

Το διεθνές βραβείο “Global Energy Prize” απονεμήθηκε στον Καθηγητή ΕΜΠ Ν. Χατζηαργυρίου.

Ο Καθηγητής Νικόλαος Χατζηαργυρίου  της Σχολής των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ ήταν ένας από τους τρεις επιστήμονες στους οποίους απονεμήθηκε το βραβείο Global Energy Prize 2020. H […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”ENDORSE”

Αθήνα, 17-7-2020 Αρ. Πρωτ: 12309   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:DERMIS

Αθήνα, 15-7-2020 Αρ. Πρωτ: 12031   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «δύο» θέσεων […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”BigOptiBase”

Αθήνα, 6-7-2020 Αρ. Πρωτ: 11379   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «μίας» θέσης έκτακτου […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:”My Health Travel”

Αθήνα, 3-7-2020 Αρ. Πρωτ: 11235   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση «μίας» θέσης έκτακτου […]