Διακήρυξη Συνοπτικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας Νο1/2017. Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.

Προμήθεια Υπολογιστικής Υποδομής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.   Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή προς διευκόλυνση των προσφερόντων   […]

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την Επέκταση του Υπερ-Υπολογιστικού Συστήματος (Hpc-Cluster) που είναι εγκατεστημένο στο Εργαστήριο Υποδειγμάτων Ενέργειας – Οικονομίας – Περιβάλλοντος (E3MLab)   Τυποποιημένο […]

Σεμινάριο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Έξυπνες Πόλεις στον Ορίζοντα 2020

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 διοργανώνεται Σεμινάριο για τις “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Έξυπνες Πόλεις στον Ορίζοντα 2020” στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων του ΕΜΠ  στην Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.